Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ m = 10kg mang điện tích \[q={{5.10}^{-5}}C\] và lò xo có độ cứng $k=10N/m$, dao động điều hòa với biên độ 5cm trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Tại thời điểm quả cầu đi qua vị trí cân bằng và có vận tốc hướng ra xa điểm gắn lò xo với giá nằm ngang, người ta bật một điện trường đều có cường độ E = 104V/m, cùng hướng với vận tốc của vật. Tỉ số giữa cơ năng lúc có điện trường và cơ năng ban đầu là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook