Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng 400 g, độ cứng của lò xo k = 100 N/m dao động theo phương ngang. Lấy g = 10 \[m/{{s}^{2}},\]\[{{\pi }^{2}}\approx 10\]. Kéo vật để lò xo dãn 2 cm rồi truyền cho vật tốc độ \[10\pi \sqrt{3}\]cm/s, hướng về vị trí cân bằng. Chọn gốc O ở vị trí cân bằng, trục Ox nằm ngang, chiều dương ngược chiều với vận tốc ban đầu truyền cho vật, gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Phương trình dao động của vật là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook