Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với chu kì là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook