Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng \[m\] và lò xo nhẹ có độ cứng \[k\]. Tần số dao động riêng của con lắc là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook