Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đầu trên cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng m. Chọn trục Ox có gốc O tại vị trí cân bằng, phương thẳng đứng, chiều dương hướng lên. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì thu được đồ thị theo thời gian của lực đàn hồi và li độ như hình vẽ. Lấy g =\[{{\pi }^{2~}}m/{{s}^{2}}\] . Lực kéo về cực đại tác dụng vào vật bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook