Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có g = 10 m/s2. Lấy π2 = 10. Bỏ qua mọi lực cản. Từ vị trí cân bằng nâng vật nhỏ tới vị trí lò xo không biến dạng theo phương thẳng đứng, rồi buông ra đồng thời truyền cho nó vận tốc 10\[\sqrt{5}\pi \]cm /s hướng về vị trí cân bằng, con lắc dao động điều hòa với tần số 2,5 Hz. Tỷ số giữa lực kéo cực đại tác dụng lên giá treo và lực đẩy cực đại tác dụng lên giá treo là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook