Một con lắc lò xo vật nặng có khối lượng m = 400g được treo thẳng đứng, dao động điều hòa, một phần đồ thị li độ theo thời gian có dạng như hình vẽ. Dựa vào đồ thị suy ra độ cứng của lò xo bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook