Một công dân của nước Pháp có thể dễ dàng du lịch sang các nước khác trong EU như chính công dân nước đó mà không mất nhiều thủ tục kiểm soát về giấy tờ, đó là biểu hiện của

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook