Một dây dẫn kim loại có điện lượng \(q = 30C\) đi qua tiết diện của dây trong thời gian 2 phút. Số electron qua tiết diện của dây trong 1 giây là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook