Một đoạn ADN có A = 18%. G của nó sẽ chiếm bao nhiêu %?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook