Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn nhỏ nhất khi

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook