Một đoàn du kh" /> Một đoàn du kh" />

Một đoàn du khách tham quan khu du lịch Tràng An, mỗi thuyền chở được \(3\) người, kể cả bác lái thuyền. Hỏi \(5\) thuyền như thế chở được tất cả bao nhiêu du khách ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook