Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôíit được tổng hợp từ mạch 2 của đoạn gen như sau:

- A - X - U - G - X - U - U - G -

Trình tự sắp xếp các nuclêôtit của đoạn gen đó ở mạch 1 sẽ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook