Một đoạn phân tử ADN có 1800 nuclêôtịt. Phân tử mARN được tổng hợp có bao nhiêu nuclêôtit?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook