Một đoạn phân tử ADN có 60 chu kì xoắn. Số nuclêôtit trên đoạn ADN đó là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook