Một dòng điện xoay chiều được mô tả bởi phương trình i = 4cos100πt A, t tính bằng s. Cường độ dòng điện hiệu dụng và tần số dòng điện này là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook