Một đường gấp " /> Một đường gấp " />

Một đường gấp khúc gồm bốn đoạn thẳng có độ dài lần lượt là \(13cm,27cm,30cm,2dm\).

Độ dài đường gấp khúc này là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook