Một êlectron chuyển động chậm dần đều dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường $E=100V/m$, vận tốc ban đầu của êlectron bằng 300km/s. Thời gian electron chuyển động cho đến khi electron lại có vận tốc 300km/s là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook