Một gam chất béo trong hô hấp hiếu khí sẽ tạo ra số ATP gấp bao nhiêu lần so với một gam cacbohidrat?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook