Một gam lipit khi được ôxi hoá hoàn toàn sẽ giải phóng ra bao nhiêu năng lượng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook