Một gầu nước khối lượng 10kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 6m trong khoảng thời gian 2phút ...

Một gầu nước khối lượng 10kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 6m trong khoảng thời gian 2phút. Lấy g = 10m/$s^2$. Công suất của lực kéo là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook