Một gầu nước khối lượng 10kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 6m trong khoảng thời gian 2phút. Lấy g = 10m/$s^2$. Công suất của lực kéo là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook