Một hạt electron với vận tốc đầu bằng 0, được gia tốc qua một hiệu điện thế 190V. Tiếp đó, nó được dẫn vào một miền có từ trường $B={{5.10}^{-4}}T.$ với \[\overrightarrow{B}\] vuông góc với \[\overrightarrow{v}\] (\[\overrightarrow{v}\] là vận tốc electron). Độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên electron gần bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook