Một hình chữ nhật có chiều dài là \(60m,\) chiều rộng bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook