Một hình chữ nhật có chiều dài là \(x\left( {cm} \right)\), chiều dài hơn chiều rộng \(3\left( {cm} \right)\). Diện tích hình chữ nhật là \(4\left( {c{m^2}} \right)\). Phương trình ẩn \(x\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook