Một hình thang có đáy lớn là \(5\,cm\), đáy nhỏ ngắn hơn đáy lớn là \(0,8\,cm\). Độ dài đường trung bình của hình thang là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook