Một hình tròn có diện tích \(S = 144\pi \,\left( {c{m^2}} \right)\) . Bán kính của hình tròn đó là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook