Một hình trụ có diện tích xung quanh là $4\pi ,$ thiết diện qua trục là hình vuông. Một mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ song song vưới trục, cắt hình trụ theo thiết diện ABB’A’, biết một cạnh của thiết diện là một dây của đường tròn đáy hình trụ và căng một cung $120{}^\circ .$ Diện tích thiết diện ABB’A’ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook