Một học sinh đang ngắm chừng vô cực một tiêu bản qua kính hiển vi. Đáp án nào sau đây sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook