Một học sinh đeo kính cận có độ tụ \(D=-2dp\). Tiêu cự của thấu kính này là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook