Một khối lập phương có độ dài cạnh là ${\rm{2cm}}$ được chia thành $8$ khối lập phương cạnh ${\rm{1cm}}$. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành từ các đỉnh của khối lập phương cạnh ${\rm{1cm}}$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook