Môt khung dây hình chữ nhật ABCD gồm 20 vòng dây, AB = 5cm; AD = 4cm. Khung được đặt trong từ trường đều, đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung dây 6$0^0$ quanh cạnh AB, tìm độ biến thiên của từ thông qua khung biết B = 3.1$0^{-3}$T.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook