Một kim loại có giới hạn quang điện 0,3\[\mu m\] . Chiếu vào kim loại đó một bức xạ điện từ có bước sóng nào dưới đây thì làm cho các electron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook