Một lò xo độ cứng k = 50 N/m, một đầu cố định, đầu còn lại có treo vật nặng khối lượng m = 100 g. Điểm treo lò xo chịu được lực tối đa không quá 4 N. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Để hệ thống không bị rơi thì vật nặng dao động theo phương thẳng đứng với biên độ không quá

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook