Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ khối lượng 100 g. Kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy\[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}},\text{ }{{\pi }^{2}}=\text{ }10\] . Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để lực đàn hồi và trọng lực tác dụng lên vật cùng chiều với nhau là 0,05 s. Khi vật ở vị trí thấp nhất, gia tốc của vật có độ lớn xấp xỉ với giá trị nào dưới đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook