Một mắt thường có khoảng cách từ quang tâm đến võng mạc là 15 mm, khoảng cực cận là 25 cm. Tính tiêu cự của mặt người này khi điều tiết tối đa.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook