Một máy biến áp lí tưởng, cuộn sơ cấp có 2000 vòng, cuộn thứ cấp có 4000 vòng, nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 110V, cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ gồm RLC mắc nối tiếp, biết $R=80\Omega $, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ${{Z}_{L}}=100\Omega $, tụ điện có điện dung ${{Z}_{C}}=160\Omega $. Cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook