Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở không đáng kể,được mắc với mạch ngoài là một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Khi tốc độ quay của lần lượt 360 vòng/ phút và 800 vòng /phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là như nhau . Khi tốc độ quay là \[{{n}_{0}}\] ­ thì cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại . \[{{n}_{0}}\] có giá trị gần với giá trị nào sau đây ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook