Một ngoại lực tuần hoàn $F=4,8\cos \left( 2\pi ft \right)$ N (với f thay đổi được) cưỡng bức một con lắc lò xo (độ cứng lò xo k = 80 N/m, khối lượng vật nặng m = 200 g dao động. Khi f = ${{f}_{0}}$ thì biên độ của con lắc lò xo đạt cực đại. Tần số ${{f}_{0}}$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook