Một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất cách mắt 15cm, người này quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 2,4cm, mắt đặt cách kính 10cm. Số bội giác của kính khi người này ngắm chừng ở điểm cực cận là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook