Một người cao tuổi đeo kính lão có độ tụ \(D = + 2dp\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook