Một người đang quẩy trên vai một chiếc bị có trọng lượng \(60N\), được buộc ở đầu gậy cách vai \(50cm\). Tay người giữ ở đầu kia cách vai \(25cm\). Lực của tay và áp lực đè lên vai người là (bỏ qua trọng lượng của gậy)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook