Một người đeo kính có độ tụ -1,5 dp thì nhìn xa vô cùng mà không phải điều tiết. Người này:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook