Một người dùng kính lúp có độ tự D = 20 đp để quan sát một vật nhỏ, mắt người đặt trên trục chính của kính lúp và cách kính một khoảng D. Để số bội giác của kính lúp không phụ thuộc vào cách ngắm chừng thì khoảng cách d phải bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook