Một người đứng trên đường quan sát chiếc ô tô chạy qua trước mặt. Dấu hiệu nào cho biết ô tô đang chuyển động?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook