Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng 1 dây hợp với phương ngang góc 6$0^0$.Lực tác dụng ...

Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng 1 dây hợp với phương ngang góc 6$0^0$.Lực tác dụng lên dây bằng 200N. Công của lực đó khi hòm trượt 30m bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook