Một người nâng một tấm gỗ nặng \(30kg\) dài \(1,5m\), lực nâng vuông góc với tấm gỗ và giữ cho nó hợp với mặt đất nằm ngang một góc \(\alpha = {30^0}\). Biết trọng tâm của tấm gỗ cách đầu mà người đó nâng \(120cm\). Tính lực nâng của người đó.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook