Một người thợ săn cá nhìn con cá dưới nước. Cá cách mặt nước 40 cm. Chiết suất của nước là \[\frac{4}{3}\]. Ảnh của con cá cách mặt nước gần bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook