Một nguồn điện có suất điện động E = 9V, điện trở trong r= 0,5\[\Omega \] thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R có giá trị là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook