Một nguồn điện không đổi có suất điện động 3 V và điện trở trong 1 \[\Omega \]. Dùng dây dẫn có điện trở không đáng kể nối hai cực của nguồn nối với một điện trở 5 \[\Omega \] để tạo thành mạch điện kín. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn khi đó có giá trị

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook