Một nhóm học sinh xác định bước sóng của chùm tia laze bằng thí nghiệm giao thoa Y-âng với khoảng cách hai khe a = 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 0,5 m. Nhóm học sinh này đo một đoạn thẳng MN = 4,5 mm trong vùng giao thoa, biết MN vuông góc với các vân sáng và trên MN có 3 vẫn tối, tại M và N là vân sáng. Bước sóng của tia laze dùng trong thí nghiệm là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook